ممانعت از ادامه تحصیل ، این بار در کرماشان

جمال حسینی

جمال حسینی

گزینش استاد و دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور مانع اعلام قبولی کاکه جمال حسینی در آزمون دکترای آمار سال ۹۲ می شود و به بهانه مصاحبه برای رفع مشکل ایشان در بررسی صلاحیت عمومی وی در تاریخ ۲۷/۰۸/۹۲ مورد تفتیش عقیدتی و فکری راجع به مکتب قرآن شده ، و می گویند در صورتی صلاحیت وی تایید می شود که تعهد بدهد با مکتب قرآن ارتباط نداشته باشد و وی در جواب، با رد این مسئله، ابراز می دارد که به حول و کمک الهی همانند سایر همفکرانم ، به عنوان فردی مکتب قرآنی ، خود را ملزم به تبعیّت ازکاکه احمد مفتی زاده می دانم.
لازم به یادآوری است، حدود یکسال قبل نامبرده کارمند معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودند که پس از طی۱۰ ماه، از بکارگیری و استخدام، و نیز تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، با رد صلاحیت عمومی ایشان به دلیل عدم تایید اداره اطلاعات ، از طرف گزینش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، از شغل خویش اخراج و تا این تاریخ هنوز با پی گیری ها و اعتراضات، همانند سایر همفکران خود به هیچ نتیجه ای مبنی بر احقاق حقوق اولیه خود نرسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید