احضار و بازجویی یکی از اعضای مکتب قرآن در شهرستان بانه

احضار و بازجویی یکی از اعضای مکتب قرآن در شهرستان بانه

کاکه "منصور مولودی" از اعضای مکتب قرآن در بانه به اداره ی اطلاعات آن شهر احضار شد.

منصور مولودی

منصور مولودی

 طبق روال همیشگی، بازجوها سؤالاتی تکراری- که در اطلاعیه های قبلی به آن اشاره شد- از کاکه منصور پرسیدند، و او نیز در مقابل، همانند هم فکران خود، پای بندیش را به آراء و نظرات «کاکه احمد مفتی زاده» و تبعیّت از مصوبات شورای مدیریت اعلام کرد.

 

                                                       شورای مدیریّت مکتب قرآن

                                                            23/7/93