احضار دو نفر از اعضای مکتب قرآن در سنندج و کامیاران به اداره ی اطلاعات

احضار دو نفر از اعضای مکتب قرآن در سنندج و کامیاران به اداره ی اطلاعات

 

 

اسعد پیک - مختار هدایتی

اسعد پیک – مختار هدایتی

 

در ادامه ی سیاست احضار و بازجویی افراد مکتب قرآن، این بار نیز " کاکه اسعد پیک " ( از اعضای مکتب قرآن در سنندج ) و " کاکه مختار هدایتی " ( از اعضای مکتب قرآن در کامیاران ) به اداره ی اطلاعات  احضار،  و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طبق روال چند سال گذشته سؤالات تکراری در دستور کار بازجوها بود، کاکه اسعد و کاکه مختار نیز با تکرار مواضع همیشگی شورای مدیریّت مکتب قرآن ( بنا به توصیه کاکه احمد مفتی زاده: تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیتهای سیاسی) اقدام به پاسخ گویی نموده و استقامت و پایبندی خود به مبانی فکری و عقیدتیشان را اعلام نمودند.

                                                                     شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                 30/8/93