ادامه ی اخراج معلمان اهل سنت کردستان

ادامه ی اخراج معلمان اهل سنت کردستان 

خانم" فریده بهاری" از دبیران تربیت بدنی شهرستان بانه اخراج گردید.

خانم فریده بهاری دبیر ورزش مدارس دخترانه شهرستان بانه – با ۵ سال سابقه ی خدمت – از اوایل شهریور ماه امسال چندین بار به هسته گزینش آموزش و پرورش استان کردستان احضار شده بود و سرانجام در مورخه ۱۵/۹/۱۳۹۳ به دلایل: عدم شرکت در انتخابات و راهپیمایی ها، عدم اعتقاد به ولایت فقیه و از همه مهمتر مکتب قرآنی بودن، اخراج گردید.

خانم بهاری با حضور در هسته گزینش استان ضمن اعتراض به دلایل اخراج خود اذعان داشت که : برخورد شما مصداق بارز تفتیش عقاید بوده و تنها جرم بنده این است که پیرو آراء و نظرات کاکه احمد مفتی زاده و مصوبات شورای مدیریت مکتب قرآن هستم. من با افتخار اعلام می کنم که: تابع این حرکت صرفاً دینی بوده و به مدد الهی از مسیر سعادت دنیا و آخرت خود عدول نخواهم کرد.

 

                                                                                                     شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                                                   21/10/93