عمل به آموخته ها

هر چند از لحاظ بار شناختی مشکلی ندارم­، اما در حقیقت نمی­توانم خود را با دانسته­ هایم وفق دهم­. در حقیقت نحوه­ی عمل به تزکیه را نمی­دانم.

 

مطالبي كه مكتب قرآن به آموزش آنها پرداخته است، مقدماتي براي كار مهم و اساسي تزكيه است و انشاءالله شما پس از طي اين مراحل مقدماتي با چگونگي تزكيه و پرورش آشنا خواهيد شد.