منظور از “اسلام” در آيه­ ي ۸۵

منظور از “اسلام” در آيه­ ي ۸۵ سوره­ ي آل عمران خاص است يا عام؟ لطفاً توضيح دهید.

از آیات فراوان و منجمله آیه­­ی ماقبل همین آیه مشخص است که اسلام بمعنی عام است و تمام جلوه­های دین که از سوی خدای رحمان در مقاطع مختلف زمان بوسیله پیامبران به انسان عرضه شده، مراحل تدریجی و تکاملی یک قانون­مندی الهی است و بهمین دلیل بکار بردن واژه­ی ادیان اشتباه است. دین یعنی همان قانون­مندی که جلوه­ی کامل نهائیش به همان اسم عام یعنی اسلام خوانده می­شود.