نظارت

آیا پيروي از اصل نظارت – حتي از طرف رهبر حرکت – اگر خلاف قرآن و سنت باشد جايز است؟

همانگونه كه در قرآن آمده: اطيعوالله . . . و هيچ اسمي از نظارت نيامده؟

 

کاکه احمد این معمار تجدید بنای اسلام در این عصر، ضمن احیای اصول و استراتژی حرکت دینی، شیوه­ي اجرايی و عملی آن ­را نیز تبیین و شخصاً در اجرای آن مراقبت و نظارت نمودند.

رهبری در اسلام سه مرحله دارد:

  • قم فانذر
  • و شاورهم فی الامر
  • امرهم شوری بینهم

و می­دانید اطاعت ایمانی محض فقط برای خدا و رسول خدا و اولی الامر است. الزامات و اطاعت از شیوه­های اجرایی و عملی برای تبیین آن سه اصل از اختیارات رهبر و بعضاً موقت و نسبی است. مساله «نظارت» از این شیوه­ها و اختیارات است، امری است موقت و منحصر به فرد خاص، در دایره­ي مسئولیت رهبری یعنی شوری است؛ ربطی به پیروان مکتب قرآن ندارد؛ شیوه­ای عملی است، بعد از فوت رهبر، حق شوری است و شوری می­تواند آن را اعمال کند و یا نکند و یا شیوه­ای دیگر اتخاذ کند­؛ نقش پیروان در پذیرش یکسان است.