چگونه می­توان در مسیر پرورش و تزکیه، حرکت کرد

سوال: چگونه می­توان در مسیر پرورش و تزکیه، حرکت کرد. و به سطح مورد انتظار از رشد و ترقی رسید؟

جواب: با وجود مربي و تلاش زياد و همه جانبه در اجراي برنامه­هاي عملي و همچنين مراقبت جدي از خود، حركت در جهت تزكيه سريع­تر خواهد بود.