اخراج مهندس ۱۵ سال خدمت اهل سنت کورد در مهاباد

اخراج مهندس ۱۵ سال خدمت اهل سنت کورد در مهاباد

 

محمد بقوت

محمد بقوت

در ادامه ی سیاست فشار علیه اهل سنت کورد « کاکه محمد بقوت» ( از اعضای مکتب قرآن در مهاباد) که به مدت ۱۵ سال در شهرداری آن شهر به عنوان مهندس عمران ( راه و ساختمان) در واحدهای فنی و مهندسی و شهرسازی مشغول به کار بود، با حکم شهردار مهاباد اخراج گردید؛ طبعا همانند پزشکان و معلمان و کارمندان و … هم مسیر کاکه محمد، این حکم، به دستور اداره ی اطلاعات ( حراست) می باشد. برای اثبات مدعا نیز می توان به نامه ی مورخه ی ۳/۸/۹۴ شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری!!! اشاره نمود که مستندات آن اداره، گزارش گزینش می باشد.

الغرض! مردم کورد اهل سنت با این تضییع حقوقها و اقدامات سلیقه ایی غیر قانونی، سالهاست که آشنا می باشند، و این اطلاع رسانیها برای وجدانهایی است که معتقد به روز جزا می باشند و گرنه کما فی السابق امیدی به رفع تضییع حقوق ملتی که تنها اتهامش تفاوت زبان و مذهب می باشد، نیست .

 

 

 

 

                                                                               حسبنا اللهُ و نِعم الوکیلُ   

                                                                           شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                  94/12/28

 

d111

حکم اخراج