نظر کاکه احمد مفتی زاده در مورد رجم چیست؟

نظر کاکه احمد مفتی زاده در مورد رجم چیست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جواب: نصّ عبارت كاكه احمد، دررابطه با اين موضوع اين‌چنين است :
. . . درباره ی حکمت حکم آیه ی ۱۵ سوره ی نساء، به بحثی که درباره ی « حجاب» داریم مراجعه فرمائید. زنی که از تجاهر به فسق و تحریک مردان به فساد، شرم ندارد، رفتنش به میان مردم، شرّ است برای مردم. پس نَسخی هم پیش نیامده است، زیرا شرایط و شروط اجرای حدّ، وجود داشته باشد، یا نه ( به شرحی که در مقالات حدود نوشته ام)، آمدن چنان انسانی به میان جامعه، اثری یکنواخت دارد؛ مگر در فرض « توبه و اصلاح» – که در تمام این قبیل مسائل، شرطیّت دارد- واستقرار بر تقوی و احراز آن با گذشت زمان، که این، همان راه ( یا : سبیل ) مذکور در آیه است. با این تفسیر، اگر آمدن این آیه را پیش از آیه ی « حدّ » در سوره ی نور هم فرض کنیم، دو حکم آن باز جاری است. و افزودن اين توضيح در اينجا لازم است كه : صدق دو آيه ی مورد اشاره، و عبارتِ «فَعَليهِنّ نِصفُ مَا عَلي المُحصَناتِ مِن العَذاب»، بر اجراي «حدّ جلد» (در صورت لزوم اجرا) نسبت به «محصنات»، بالأصالة، بديهي است. و اگر ميان حكم محصنات و غير محصنات،‌ تفاوت فرض كنيم، مسكوت، حكم غیرمحصنات است. و بنابراين دليل ـ و نيز ادلّه‌ا ی ديگر ـ است كه : روايات «رجم» را مطلقاً معتبر نمي‌دانم ؛ و حكم آن را، مخالف قرآن يعني: غيراسلامي مي‌دانم .
قسمتی ازنامه مؤرخه ی ۲۸/۱۲/۷۰
امّا علاوه برمخالفت رجم با نصّ صریح قرآن، کسی که روح دین را درک کرده و به خدای « أرحم الرّاحمین» و پیامبرش « رحمة لِلعالمین » – ص – باور دارد، چگونه می تواند تصوّرکند که چنین رفتارخشن و بی رحمانه ای، با چنان رحمتی قابل جمع باشد؟!.