بازداشت و بازجویی اهل سنت کورد در جوانرود و بیجار

بازداشت و بازجویی اهل سنت کورد در جوانرود و بیجار

 جوانرود : بنا بر اخبار رسیده به شورای مدیریت مکتب قرآن، " کاکه ابراهیم یزدانی" از اعضای مکتب قرآن در جوانرود (از شهرهای استان کرماشان) روز شنبه ۲۹/۷/۹۶ به دادگاه جوانرود احضار شده و مورد بازجویی قرار می گیرد، وپس از آن حکم بازداشتش صادر می شود، روز بعد، پس ازدادگاهی مجدّد به پاسگاه انتظامی وسپس اداره ی اطلاعات منتقل می گردد، اداره ی اطلاعات نیز پس از چند ساعت بازجویی، کاکه ابراهیم را به زندان دیزل آباد کرماشان منتقل می کند، وتاکنون در بازداشت بسر می برد.

mansor

 

 

بیجار: در ادامه ی همین برخوردها با اهل سنّت کورد، در بیجار( از شهرهای استان کردستان) نیز " کاکه منصور فتحی و کاکه محمد حسام 

هاشمی" مورد بازجویی مأموران اداره ی اطلاعات قرار گرفتند.

لازم به یادآوری است که تهدید و ارعاب علیه افراد مکتب قرآن در اشنویه ( از شهرهای استان آذربایجان) نیز ادامه دارد.

شورای مدیریّت مکتب قرآن، ضمن محکوم کردن این گونه برخوردهای تکراری تفتیش عقایدی، اعلام   می دارد: هم چون گذشته ملزم به پیروی از حکم رهبر خود( کاکه احمد مفتی زاده) – « تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیّت ها ی سیاسی»- می باشد، و در طیّ این مسیر انسان ساز، لحظه ایی شکّ و درنگ نخواهد کرد.

                                                                       شورای مدیریّت مکتب قرآن

                                                                                      96/8/2