« بِأیّ ذَنبٍ قُتِلت »

بسم الله الرّحمن الرّحیم         

         « بِأیّ ذَنبٍ قُتِلت »  

 هردم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد   یکبار دیگر دست جنایت و خشونت از آستین زورگویی و تحجّر به درآمد و حادثه ی دردناکی را رقم زد و جان شیرین نوگل معصوم وتازه شکفته ای را گرفت؛ ژینا ( مهسا) امینی قربانی جهل و جمود شد. این مصیبت را به خانواۀ داغدار این عزیز سفر کرده، همۀ ملت ایران، بخصوص ملّت کورد و همۀ انسانهای آزاده تسلیّت می گوییم. اگرچه فقدان این گل نورسته مایۀ اندوه سنگین و غم جانگدازی است، امّا حضور یکپارچۀ مردم در مراسم تشییع و ترحیم و حضور بی نظیر عمومی در پشتیبانی از حقوق پایمال شده ی این عزیز، به صورت اعتصاب همگانی، به یقین از سویی مایۀ تسلّی خاطراین خانوادۀ محترم و از سوی دیگر، درس بزرگی برای اندیشیدن و عبرت گرفتن زورگویانی خواهد بود که ناروا و به نام امر به معروف و نهی از منکر ! مرتکب چنین جنایاتی شده اند

  شورای مدیریّت مکتب قرآن ١٤٠١/٦/٢٨