اطلاعیه

اطلاعیه

بسم الله الرّحمن الرّحیم پیرامون حوادث تلخ و دردناک اخیر سؤالاتی از شورای مدیریّت مکتب قرآن پرسیده می شود که…