تشریح پدیده ی مُقارنه در علم نجوم و فقه

 

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

همان گونه که اطلاع دارید، مکتب قرآن از سال ۱۴۳۴ هجری قمری؛ برابر با سال ۱۳۹۲ هجری شمسی؛ با استفاده از دستاوردهای علم نجوم، «مُقارنه» را مبنای شروع و پایان ماه صیام قرار داده است.

استفاده از این روش به دلیل تازگی با سؤالات و ابهامات و بعضاً ایرادات و مخالفت هایی روبرو شده است. از این رو وعده داده بودیم که دلائل استفاده از این روش علمی، دقیق و وحدت بخش را ارائه دهیم.

اینک در سه بخش اقدام به توضیح و تبیین این مطلب شده است:

بخش نخست: تشریح پدیده ی مُقارنه با استفاده از آخرین دستاوردهای علم نجوم.

بخش دوم: توضیحی اجمالی از منظر فقهی برای عموم مخاطبان.

بخش سوم: توضیحی تفصیلی از دیدگاه فقهی برای مخاطبان طالب تبیینات تخصصی تر و دقیق تر.

در پایان چند پرسش مهم، مطرح و پاسخ آنها نیز درج شده است.

 

                                                                         شورای مدیریّت مکتب قرآن

 

دانلود :

نسخه A4           نسخه A5         نسخه خلاصه