احضار و بازجویی یکی از اعضای مکتب قرآن در اداره ی اطلاعات سنندج

احضار و بازجویی یکی از اعضای مکتب قرآن در اداره ی اطلاعات سنندج

روز  دوشنبه (۲۳ تیر) کاکه هژیر هوشیاری (از اعضای مکتب قرآن) به اداره ی اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

طبق معمول سؤالات در مورد مسائل مربوط به مکتب قرآن و… بود.       

هژیر هوشیاری

هژیر هوشیاری

اوهم پس از پاسخ به بعضی از سؤالات، تأکید کرد که : بنا بر توصیه رهبرمان ( کاکه احمد مفتی زاده) در مسائل سیاسی دخالت نمی کنیم و تابع مصوبات شورای مدیریت مکتب قرآن هستیم.

لازم به ذکر است، آنچه که از این احضارهای سریالی اخیراستباط می شود، این است که : کاکه هژیر همچون کاکه پوریا مردوخ روحانی و کاکه احمد قریشی ( که ۱۸و۱۹ همین ماه به اداره ی اطلاعات احضار شده بودند) در آزمون کارشناسی ارشد شرکت، ورتبه ی عالی کسب کرده است، لذا برای جلوگیری از ادامه ی تحصیل، شگرد جدید اداره ی اطلاعات آن است که از ابتدا مانع ادامه ی تحصیل جوانان اهل سنت کُرد شوند!. 

شورای مدیریت مکتب قرآن

۹۳/۴/۲۷