تبعید و اخراج دبیران و پرستاران اهل سنت کردستان

تبعید و اخراج دبیران و پرستاران اهل سنت کردستان

 

در ادامه ی برخوردهای همیشگی با اهل سنت ایران، خانم «اسماء چشمه کبودی» ساکن سنندج- دبیر ریاضی دبیرستانهای دخترانه شهرستان کامیاران پس از ۱۵ سال خدمت- به ۳ سال تبعید در استان یزد محکوم ؛ وخانم«اسراء گویلی» پرستار بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج اخراج شدند.

خانم اسماء چشمه کبودی ( از اعضای مکتب قرآن) که فوق لیسانس ریاضی می باشد، ۲ سال قبل در آزمون ورودی مقطع دکتری ریاضی محض دانشگاه کردستان پذیرفته و پس از چند ماه تحصیل از دانشگاه اخراج شد، نام برده، برای احقاق حق تضییع شده ی خود، از طریق مراجع قانونی!!! اعتراض می کند، تا این که پس از ۲ سال، نه تنها به حق طبیعی و قانونی خود – برای ادامه ی تحصیل- نمی رسد، بلکه پاسخ اعتراضش منجر به صدور حکم نفی بلد! از طرف هیأت تجدید نظر شعبه ۱ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت آموزش و پرورش شد.

و امّا اتهامات مندرج در حکم رأی قطعی – که تصویر کامل آن آمده است – :

 

اسما چشمه کبودی

اسما چشمه کبودی

اسماء چشمه کبودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-  تحریک دانش آموزان و معلمان در جهت تفرقه مذهبی و توزیع مکرر اعلامیه جمعیت های غیر قانونی.    [منظور، پخش اعلامیه های شورای مدیریت مکتب قرآن در مورد لغو مدرک پزشکان وممنوع التدریسی دبیران اهل سنت کردستان]

۲-    عضویت و فعالیّت به نفع جمعیت غیرقانونی مکتب قرآن.

۳-  مخالفت با بزرگداشت مناسبتهای دینی و ایجاد اختلال در برنامه های پرورشی دبیرستان حضرت فاطمه الزهرا(س) در سال تحصیلی ۹۲-۹۱[منظور اعتراض ایشان به اجرای مراسم افسانه ی شهادت فاطمه – که توهینی آشکاراست به امیر مؤمنان فاروق اعظم حضرت عمربن خطاب (رض ) – در مدرسه ای با بیش از ۹۸ درصد اهل سنت می باشد، که مربی پرورشی اهل تشیع هم، آن را به حراست و اطلاعات گزارش می دهد؛ جالب این است، افراد مکتب قرآنی که در مورد روابط حسنه و پر از محبّت صحابه ی رسول الله – ص- به ویژه حضرات عمر وعلی در مدارس سخن می گویند تفرقه انداز! و در مقابل آنانی که هیزم آتش جنگ تخیّلی آن عزیزان را بر دوش می کشند وحدت طلبند!!!]

و اما در مورد خانم اسراءگویلی (از اعضای مکتب قرآن) همان گونه که در اطلاعیه های قبلی سایت رسمی مکتب قرآن اشاره شده  است، به دنبال اخراج فله ای پزشکان و پرسنل بهداشت و درمان اهل سنت کردستان – به ویژه افراد مکتب قرآن- این بار نیزخانم اسراء گویلی با ۳ سال سابقه خدمت در بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج، با حکم هسته گزینش منطقه دو همدان اخراج شد – تصویر حکم گزینش آمده است -.

شورای مدیریت مکتب قرآن، ضمن محکوم کردن این گونه برخوردهای عقیدتی با مردمی که تنها جرمشان تفاوت نژاد ومذهب و پای بندیشان به هویتهای فرهنگی ودینی است؛ اعلام می دارد همانگونه که بارها اعلام نموده ایم : طبق توصیه رهبرمان (کاکه احمد مفتی زاده) کارمان «تزکیه خود ودعوت و هدایت دیگران است بدون فعالیّتهای سیاسی»، افراد مکتب قرآن نیزبا انواع واژه های اذیت و آزار ومحرومیت و… آشنا می باشند، و این اطلاعیه ها مدارک مستند و مستدلی است برای قضاوت انسانهایی که از نعمت وجدان، اخلاق و انسانیّت بی بهره نیستند .

اسراء گویلی

اسرا گویلی

گرچه کاربردی برای تغییر احکام صادره نداشته و ندارد.                

                                                                       

  شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                   93/4/25