احضار و بازجویی یکی دیگر از اعضای مکتب قرآن در بانه

احضار و بازجویی یکی دیگر از اعضای مکتب قرآن در بانه

 

 

روز  دوشنبه (۲۸ مهر ۱۳۹۳) کاکه محمد رحیمی – از اعضای مکتب قرآن بانه- به اداره ی اطلاعات آن شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

محمد رحیمی

محمد رحیمی

 طبق معمول سؤالات در مورد مسائل مربوط به مکتب قرآن و… بود، در ضمن بازجویی به او توهین، و تهدید به زندان! و … کردند.       

کاکه محمد هم در مقابل، تهدیدات و توهین های مأمور اطلاعات را پاسخ گفته و وفاداری خود به آراء و نظرات «کاکه احمد مفتی زاده»  و تبعیّت از مصوبات شورای مدیریت مکتب قرآن را اعلام کرد.

 

شورای مدیریّت مکتب قرآن

۳۰/۷/۹۳