بازجویی همراه با کتک کاری اهل سنت کردستان!!!

بازجویی همراه با کتک کاری اهل سنت کردستان!!!

ایوب تابعی

ایوب تابعی

روز شنبه ۱۳/۱۰/۹۳ کاکه” ایوب تابعی” از اعضای مکتب قرآن در کامیاران به اداره ی اطلاعات آن شهر احضار می شود، به محض ورود به محل بازجویی اطلاعات، دو مأمور اطلاعاتی همزمان وارد اتاق شده ویکی از آنان بدون مقدمه! با کتک زدن و توهین به کاکه ایوب، بازجویی را آغاز می کند، وپس از مدتی محل را ترک می کنند و افراد دیگری وارد اتاق شده و با تغییر لحن خود ومعذرت خواهی از او می خواهند که مطلب را به سایت شورای مدیریت مکتب قرآن اعلام نکند و …

لازم به یادآوری است که : چند روز قبل نیز در بوکان حادثه ی مشابهی پیش آمده بود و بعد از ضرب و شتم یکی از برادران مکتب قرآنی، با معذرت خواهی!!! خواهان مسکوت ماندن موضوع بوده اند و … – که از طریق همین سایت به اطلاع عموم رسید- .

شورای مدیریت مکتب قرآن ضمن محکوم کردن این گونه برخوردها- با انسانهایی که تنها گناهشان کورد بودن وسنی بودن است- اعلام می دارد که این برخوردهای زنجیره ای همان عقلانیت جدیدی!!! است که در این چند ماه گذشته مأموران اعزامی از تهران به سنندج، در بازجوییها به افراد مکتب قرآن وعده اش را داده بودند و روی اصلی سکه کم کم نمایان می شود!.

                                                                                      حسبنا اللهُ و نِعم الوکیلُ

                                                                 شورای مدیریت مکتب قرآن

 

۱۷/۱۰/۹۳