ربودن یکی از اعضای مکتب قرآن دربوکان توسط لباس شخصی های مسلّح

ربودن یکی از اعضای مکتب قرآن دربوکان توسط لباس شخصی های مسلّح

حسین ابراهیمی

حسین ابراهیمی

صبح روز چهارشنبه ۱۰/۱۰/ ۹۳ ساعت ۸ صبح “کاکه حسین ابراهیمی” از اعضای مکتب قرآن دربوکان، پس از اتمام کوهنوردی با دوستانش و جدا شدن از آن ها در ۱۰ کیلومتری جاده ی بوکان به طرف مهاباد، در نزدیکی روستای آختطار، توسط پنج نفر لباس شخصی مسلّح به شدّت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، مأموران، با مشت و لگد او را دست بند زده و چشم بسته، با دو دستگاه ماشین( إل ۹۰ و پراید سفید رنگ پلاک شخصی) به بازداشتگاه می برند.

در آنجا نیزمجدداً او را وحشیانه کتک کاری کرده و با  ضربات پیاپی بر سرش می کوبند.

بعد از ۳ ساعت شکنجه و باز جویی،  با چشمان بسته او را در مکانی نا معلوم داخل شهر رها می کنند. هنگامی که چشمش را باز می کند، نمی داند کجا رها شده است. سوار ماشینی می شود و از راننده می پرسد اینجا کجاست؟ راننده در پاسخ به وی می گوید: خیابان امید!!!.

                                                               شورای مدیریت مکتب قرآن

 

۱۳/۱۰/۹۳