احوال قلبی

چگونه می­توان احوال قلبی مناسب را به صورت دائمی در خود حفظ کرد؟

شرايط محيط را مناسب كنيد. هرچه محيط زندگي و فضاي روحي انسان سالم‌تر و به مسائل ارزشمند انساني سرگرم‌تر باشد، حالت قلبي‌اش سالم‌تر و اين سلامت پايدارتر خواهد بود. فكراً و عملاً به مسائل بهتر مشغول باشيد.