بازجوهای اطلاعاتی به مهاباد رسیدند


                                      بازجوهای اطلاعاتی به مهاباد رسیدند

کاکه حسین، با توجه به إعمال فشار و اذیت و آزارهای معمول و مستمر علیه حرکت دینی مکتب قرآن از سوی مأموران آن اداره خطاب به بازجویان گفت: پیروان مکتب قرآن از بینش دینی کاکه احمد مفتی زاده – سلام الله علیه- پیروی می کنند و مهمترین فعالیت ما اجرای برنامه پرورشی آن بزرگوار است و علی رغم این که به فعالیت سیاسی نمی پردازیم و به تکفیر مردم باور نداریم و طبق آموزه های دینی استاد و رهبرمان، خیرخواه همه ی مردم هستیم و شکر خدا نسبت به هیچ کس کینه ای به دل نداریم؛ اما از سوی شما مرتب مورد ستم و اذیت قرار می گیریم- ناگفته نماند تکیه کلام دوستان ما این است که : به یاری خداوند متعال از این إعمال جور و فشارها متأثر نمی شویم و ذره ای از برنامه ی استاد و رهبرمان فاصله نمی گیریم وصد البته همین فشار و اذیت ها سبب اعتماد و محبت بیشترمردم به پیروان کاکه احمد مفتی زاده می شود و نیز اعتقاد پیروان مکتب قرآن به درستی و اصالت این فکر و برنامه سعادت بخش راسخ تر می گردد و … .

اما این که شما مسؤولان امنیتی به کرّات و به صراحت گفته اید و می گویید: به نظر ما ! مکتب قرآن توسط آقای سعدی قریشی از مسیر و برنامه آقای مفتی زاده منحرف شده!!! و عین همین مواضع شما از سوی مأموران مستقیم و نوکران غیرمستقیم تان تبلیغ می شود؛ این امر هم به حمدالله سبب اعتماد و اطمینان مردم و خصوصاً پیروان مکتب قرآن به این حرکت دینی و همچنین باور به صادق و امین بودن یار با وفای کاکه احمد یعنی کاکه سعدی قریشی – حفظه الله تعالی- بیشتر و بیشتر می گردد، ما بر خدای منان توکل کرده ایم و به رحمت و مدد او امیدوار و دلخوشیم و إن شاءالله با جدیّت و علاقه و همدلی و همبستگی بیشتر، این مسیر را ادامه خواهیم داد.

                                                                    شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                          ۳/۱۱/۹۳