عقلانیت جدید! در رویارویی با اهل سنت کُرد

عقلانیت جدید! در رویارویی با اهل سنت کُرد

آیا از سرگیری فعالیت گروههای خودسر! و جنایات دیگری مانند قتلهای زنجیره ای در راه است؟

علی حسین زاده

علی حسین زاده

« کاکه علی حسین زاده » ( از اعضای مکتب قرآن در بوکان ) امام جماعت روستای خانکندی از توابع میاندوآب، چندی پیش و به دنبال برگزاری مجلس مولودی خوانی در مسجد روستای مذکور، به اداره ی اطلاعات بوکان احضار می شود، طبق رویه ی جاری – برای احضار افراد مکتب قرآن- اعلام می دارد: که با احضاریه ی کتبی حاضر به حضور در جلسه ی بازجویی خواهد شد، پس از رؤیت احضاریه و حضور در محل، به بهانه ی عدم حضور بازجوی تعیین شده! بازجویی را به وقت دیگری موکول می کنند، در مقابل اظهار کاکه علی به اینکه، برای احضار مجدد، نیاز به احضاریه کتبی جدید هست، با فحاشی او را تهدید می کنند و چون ایشان مقابله بمثل و مقاومت می کند با تکرار تهدیدها او را نسبت به عواقب این امر هشدار می دهند؛ تا اینکه درروز دوشنبه (مورخ ۲۹/۱۰/۹۳) ساعت ۵:۴۰ دقیقه ی بعدازظهرحوالی روستای داشبند (جاده ی بوکان – میاندوآب) نیروهای مسلح لباس شخصی با دو ماشین (پژو وسمند پلاک شخصی) کاکه علی حسین زاده را تعقیب، و درنزدیک روستای انبار دستگیر می کنند، مأمورین بلافاصله باچشمان بسته، بازجویی صحرایی را آغازکرده ودر مقابل عدم پاسخگویی و اعتراض وی به بازجویی صحرایی، او را وحشیانه مورد ضرب وشتم شدید قرارداده وتا سرحد خفگی سرش را در گل و لای فرو می برند وجسم نیم جان و بی رمق وی را – با تزریق آمپول- رها می کنند.

درحالی که بسیاری از فامیل و دوستان ازشهر و روستا به دنبالش می گردند، پس از چند ساعت ایشان را با بدنی زخمی و گل آلود وبیهوش، پیدا کرده وبه بیمارستان شهرستان بوکان می رسانند.

پس از به هوش آمدن، اظهار می دارد: ۵ نفر مسلح که ۴ نفر آنان فارس زبان و یکی کُرد بوده است به وی حمله کرده و او را به شدت مورد ضرب و شتم و آزار وحشیانه  قرار داده اند، ضمناً پس از تزریق آمپول مذکور با لحنی تهدیدآمیز به او می گویند که نتیجه ی این تزریق را فردا خواهی دید.

متأسفانه از روز بعد ( سه شنبه ) قدرت تکلم را از دست داده و با توجه به ادامه ی روند معالجات هنوز تا به این تاریخ ( جمعه ۳/۱۱/۹۳) قدرت تکلم را به طور کامل بازنیافته است و همچنان حالت تهوّع و سر گیجه دارد و … .

شورای مدیریت مکتب قرآن، ضمن محکوم کردن هر نوع خشونت و خفقان نسبت به اهل سنت و … اعلام می دارد که : نسبت دادن چنین اعمال زشتی به گروههای دیگر غیر از مأموران امنیتی صرفاً فرافکنی به منظور انحراف اذهان از واقعیت و تبرئه کردن عاملان و مقصران اصلی – که همان نیروهای امنیتی هستند- می باشد، همچنان که همواره اعلام کرده ایم: مکتب قرآن با هیچ اندیشه و تفکر و گروه و جماعتی دشمنی و تخاصم ندارد و بنا براین هر برخوردی از این قبیل مانند: تکرار چند باره ی این موضوع در بازجوییها از بعضی افراد که گویا گروههایی قصد ضربه زدن به افرادی از مکتب قرآن به ویژه ” کاکه سعدی قریشی ” راداشته یا دارند را  فقط از جانب نیروهای امنیتی و …  حاکمیت می داند.

علی حسینزاده

علی حسینزاده

لازم به یادآوری است همانگونه که در اطلاعیه های قبلی از طریق سایت رسمی شورای مدیریت مکتب قرآن اعلام شده است، در یک سال اخیر ده ها نفر از اعضای مکتب قرآن به ادارات اطلاعات احضار و مورد باز جویی قرار گرفتند- که گاه با کتک کاری افراد در اطلاعات همراه بوده است- ونیز جمع کثیری از معلمان، پرستاران، پزشکان و دانشجویان، اخراج وممنوع التحصیل شده اند .

                                                  شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                   ۳/۱۱/۹۳