ارزش هر یک از شما

متأسّفانه فرصت ندارم هم حسرتم را و هم تذکّراتم را بنویسم. پس اکتفا کنم به اینکه: ارزش هر یک از شما به خلوص نیّت تقویٰ آفرینتان است؛ و به مقدار مفید بودنتان برای مردم محروم و مظلوم و سرگردان جامعه­تان. و اگر از آن نیّت، بهره­ای لازم داشته باشید، هرگز منافذی در ذهن و قلب خود برای ورود وسوسه­های شیطان باز نمی­کنید تا اختلاف آراء و نظرهاتان­، به اختلاف جهات و تفرّق بینجامد.

 

 

بخشی از نامه ی یک