اطلاعیّه شماره ۴

اطلاعیّه شماره ۴

به اطلاع عموم مردم خیّر و انسان دوست می رساند: با توجّه به اطلاعیّه های شماره ۲ و ۳ که تأکید فراوانی به کمک های نقدی  جهت رفع پاره ای از مشکلات زلزله زدگان ازگله ، سرپل ذهاب، ثلاث باوه جانی و قصرشیرین شده است، بسیاری از هموطنان با تماسهای مکرّر از شورای مدیریّت مکتب قرآن، در خواست اعلام شماره حساب و کارت نموده اند؛ بنا براین با عنایت به چنین استقبال گسترده ایی برای کمک رسانی ، اکنون مکتب قرآن شماره حساب و کارت زیر را برای دریافت کمک های نقدی اعلام می نماید. صاحبان حساب های متفرقه مبالغ جمع آوری شده را به حساب مذکور واریز نموده اند.

 

 

IMG_20171118_090251443

 

 

لازم به یادآوری است افرادی با سوء استفاده از حُسن شهرت مکتب قرآن، شماره حساب هایی را با نام مکتب قرآن به مردم اعلام کرده اند، و گاه شبکه های ماهواره ایی نیز – به دلیل عدم شناخت – اقدام به معرّفی آنان نموده اند، لذا مردم خیّر متوجّه باشند که تنها حساب رسمی اعلام شده از طرف مکتب قرآن همین شماره حساب و کارت می باشد:

 

    بانک تجارت کُد شعبه ۱۱۰۲۰           شماره حساب   1102088723    

  شماره کارت     5859831107794108    به نام  علی به آفرید

شبا : IR 19018 000 000 001102 088723

 

 

                                                                                                                       شورای مدیریّت مکتب قرآن

                                                                                                                                   96/8/27