بازداشت یکی از اعضای مکتب قرآن در مهاباد

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بازداشت یکی از اعضای مکتب قرآن در مهاباد


صبح روز چهارشنبه اول مرداد "کاکه حسین حسن خانی " از اعضای مکتب قرآن در مهاباد، هنگام خرید در بازار، مورد تعقیب ۳ نفر قرار می‌گیرد.
در بازگشت به منزل، همان افراد بانشان دادن احضاریه به کاکه حسین اعلام می کنند که همراهشان به اطلاعات مهاباد برود، ایشان نیز با اظهار این مطلب که این حکم احضاریه است نه جلب، از رفتن امتناع می ورزند.
ماموران نیز کاکه حسین را تهدید به بازداشت می کنند و… تا اینکه ساعت ۳۰ : ۱۴ برای ایجاد رعب و وحشت با ۵ دستگاه خودرو، کاکه حسین را دستگیر و باخود به اطلاعات مهاباد می برند و تاکنون در بازداشت بسر می برد.
لازم به یادآوریست که، کاکه حسین حسن خانی که از دبیران خوش نام مهاباد می باشند و ۳۰ سال به شغل شریف معلمی مشغول بوده، و اکنون بازنشسته آموزش وپرورش هستند، دو دریچه ی قلبش مصنوعی است و تحت نظر مدام متخصص قلب می باشد و دارو مصرف می کند؛ لذا باتوجّه به وضع موجود بیماری کرونا و سنّ بیش از ۶۰ سال ایشان، مسئولیت سلامت کاکه حسین برعهده ی بازداشت کنندگان است.


شورای مدیریت مکتب قرآن

۹۹/۵/۲