حمله ماموران اطلاعات بوکان به منازل افراد مکتب قرآنی

بسم لله الرحمن الرحیم

حمله ی ماموران اطلاعات بوكان به منازل افراد مکتب قرآنی در روزهای اخیر بازاین اهل سنت است که بیشترین هزینه ها را متقبل می شود، به عنوان نمونه به ٣ مورد مانور رعب و وحشت توسط ماموران اطلاعات علیه اعضای مکتب قرآن در شهرستان بوکان، اشاره می کنیم: ١- کاکه محی الدین محمدزاده ، امام جماعت روستای نوبهاربوکان، که نزدیکیهای نماز مغرب تعداد ٦ دستگاه اتومبیل اطلاعات با مانوری که نشان از اقتداردارد!!! به منزل کاکه محی الدین یورش برده و پس از تفتیش منزل، جزوات، کتابها، لپ تاپ و حتی گوشیش را با خود به سرقت می برند. ٢- کاکه کریم نوروزی، ایشان نیز به عنوان متقاضی تلفن ثابت به اداره ی مخابرات مراجعه می کند، روز بعد ماموران اطلاعاتی به خانه ایشان نیز حمله می کنند، و پس از تفتیش منزل، اقدام به سرقت مقادیری کتاب و جزوه و حتی لپ تاپ و گوشی فرزندانش!!! می کنند. ٣- کاکه فاروق حسینی، تعداد ٥ دستگاه اتومبیل اداره اطلاعات درب منزل حاضر می شوند، و پشت آیفون خودرا کنتورنویس گاز معرفی می کنند، به محض باز شدن در به داخل حمله ور می شوند، این در حالی است که فقط همسر و فرزندانش در خانه حضور داشتند، آنان نیز دیکته ی تکراری را اعمال می کنند و قفل در کمدها را بدون معطلی می شکنند و جلو چشمان کودکان وحشت زده، اقتدار و صلابت و اخلاق اسلامی!!! را به نمایش می گذارند. شورای مدیریت مکتب قرآن ضمن محکوم کردن این برخوردهای تکراری – که بیش از ٤ دهه مردم اهل سنت کوردستان با آن آشنا هستند- اعلام می دارد، کما فی السابق بر ادامه ی مسیر دینی خود که توسط رهبرمان کاکه احمد مفتی زاده ترسیم شده است ثابت قدم می باشیم و آن تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران است بدون فعالیتهای سیاسی.

حسبنااللهُ و نِعم الوكیل  شورای مدیریت مكتب قرآن ۱٤۰۲/۱۱/۲٦