فشار و اذیت ماموران اطلاعات در اشنویه

 

کریم ارشدی

کریم ارشدی

در ادامه ی روال همیشگی فشار و اذیت مامورین اداره اطلاعات نسبت به مسلمانان اهل سنت به ویژه پیروان کاکه احمد مفتی زاده روز چهارشنبه تاریخ ۹۲/۰۷/۱۰ کاکه کریم ارشدی از اعضای مکتب قرآن شهرستان اشنویه به حراست شهرداری اشنویه ( به دلیل شاغل بودن دریک آژانس تاکسی تلفنی ) احضار و از ساعت ۱۰ صبح تا ۱ بعد از ظهر مورد بازجویی قرار گرفت ،در پاسخ به تهدیدات ماموران اطلاعاتی؛ این برادر عزیز به صراحت و قاطعیت پیروی و جانبداری از آراء و نظرات دینی کاکه احمد مفتی زاده را وظیفه ی دینی خود اعلام نموده و سرانجام چون نام برده را به لغو امتیاز تاکسی رانی در آژانس تاکسی تلفنی که تنها وسیله امرار معاش وی بود تهدید کردند ناچار به فروش آن شد .

دیدگاهتان را بنویسید